Fiche navire

Texte d'intro explicatif.
7026479
Dredger
VLAANDEREN XVIII
Baggerwerken Decloedt en zoom NV, Ostende / Belgium
Belgium
125 x 23 m